Konstelace

Autentická výpověď: Jak jsem prožil konstelace u Petry Yamuny Částkové

Konstelace hvězdná obloha

V oblasti rodinných a systemických konstelací jsem již „zkušený veterán“. Začal jsem s nimi již od roku 2006. Zhruba 6 let jsem se účastnil konstelační práce zejména u Yany Pítrové a několika dalších lektorů. Postavil jsem spoustu vlastních konstelací a byl účasten mnoha těžkých i lehkých rolí. Získal jsem mnoho výsledků a díky konstelační praxi jsem vyřešil hodně životních obtíží. Konstelace jsem v té době považoval za výbornou a prospěšnou alternativní metodu k vyřešení zdánlivě nevyřešitelného.